Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI 

HEC JEWELRY

Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Rumeli Plaza No:22 İç Kapı No:7 Şişli/İSTANBUL/TÜRKİYE,


e-posta: bilak@encetaki.com

Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla (bundan böyle "Veri Sorumlusu" olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak müşterilerinin haklarına ve yasal yükümlülüklerine azami önem vermektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin gerçek kişilerin korunmasına ilişkin genel hükümler uyarınca, bu Gizlilik Beyanı ("Beyan"), https://nominationturkey.com (bundan sonra "Site" veya "Web Sitesi" olarak anılacaktır) aracılığıyla ve diğer araçları (ör. sosyal medya, çerezler vb.) kullanarak topladığımız müşterilerin kişisel verilerini yukarıda belirtilen yönetmeliğe ve KVKK’nın şeffaflık ilkesine uygun olarak işleme yöntemlerimizi açıklamaktadır. Sizi bu beyanı dikkatlice okumaya davet ediyoruz.

 1. MÜŞTERİ İLE İLGİLİ TOPLANAN KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

Bu Web Sitesi tarafından bu Politikada açıklanan amaçlar doğrultusunda bağımsız olarak veya üçüncü taraflar aracılığıyla toplanan kişisel veriler şunları içerir:

Haber bültenine abonelik, Sitede hesap oluşturulması ve çeşitli formların doldurulması yolları ile müşteri tarafından sağlanan iletişim bilgileri (örneğin, ad, soyadı, doğum tarihi, uyruk, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası ve diğer kişisel veriler);

Satın alma formlarının gönderilmesinin yanı sıra satış öncesi ve satış sonrası yardımla bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere gerçekleşen her türlü elektronik ticari işlemle ilgili bilgiler;

Örneğin bir sorunu bildirmek veya Site ve/veya içeriği ile ilgili bir talebi, belirsizliği veya yorumu dile getirmek için Müşteri tarafından gönderilen iletişimlerde yer alabilecek kişisel veriler;

Müşterinin yanıt vermeye veya katılmaya karar vermesi halinde, araştırma amacıyla Site üzerinde zaman zaman gerçekleştirebileceğimiz anketlerden elde edilen bilgiler;

Üçüncü taraflarca toplanan kişisel veriler ve kullanım verileri, örneğin Müşterinin kamuya açık sosyal ağlarda (Facebook, Instagram vb.) bizimle paylaşmak istediği ve/veya kamuya açık diğer veri tabanlarından toplayabileceğimiz veriler. Bir sosyal profil üzerinden kayıt ve erişim, oturum açmadan önce verilmesi gereken ve kullanıcının hesabıyla işlemlerin yürütülmesine izin verecek olan açık rızanın alınmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili sosyal medya web sitesinde bulunan gizlilik politikasına bakın;

Gezinme ile ilgili kişisel veriler, Web Sitesinin doğru çalışmasını garanti etmek veya pazarlama amacıyla işlenir. Daha fazla bilgi için "Çerez Politikamızı" (bu sayfada görüntülenebilir) okumanızı tavsiye ederiz.

Bu tür verilerin sağlanması zorunlu değildir. Kişisel Veriler Müşteri tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri söz konusu olduğunda, bu Web Sitesinin kullanımı sırasında otomatik olarak toplanabilir. Kişisel verilerin (özellikle kişisel bilgiler, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası) iletilmesi, Müşterinin talebi üzerine Site tarafından sunulan hizmetleri sağlamak, işlemleri sonuçlandırmak veya gerektiğinde yürürlükteki yasa veya yönetmelikler tarafından öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek için gereklidir. Yukarıda açıklanan amaçları karşılamak için gerekli olan kişisel verileri sağlamayı reddetmek, yasal hükümlere ve yürürlükteki diğer standartlara uymamızı engelleyebilir. Sonuç olarak, kişisel verilerin sağlanmaması, bazı durumlarda, Sitede sunulan hizmetleri sunmamızı meşru ve haklı olarak engelleyebilir.

Yasal veya sözleşmese kaynaklı yükümlülüklere uymak ve sitede gezinmeyle ilgili gerekli verilerle hizmetlerimize doğru bir şekilde danışmak amacıyla gerekli olanların ötesinde başka kişisel verilerin sağlanması, aksine, isteğe bağlıdır ve Siteyi ve hizmetlerini kullanımınız üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Kişisel verilerin sağlanmasının zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğu konusunda sizi her zaman bilgilendireceğiz ve Sitede talep edilen hizmetlerin sağlanması için zorunlu olan verileri uygun bir sembolle (*) göstereceğiz. Hangi Verilerin zorunlu olduğu konusunda şüpheleri olan müşterilerin Veri Sorumlusu ile iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Bu Web Sitesi tarafından Çerezlerin - veya diğer izleme araçlarının - nihai kullanımı, açıkça belirtilmediği durumlarda, Müşteri tarafından talep edilen Hizmetin sağlanması amacıyla ve ayrıca bu belgede ve Çerez Politikasında açıklanan diğer amaçlarla gerçekleştirilir.

Müşteri, bu Web Sitesi aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan üçüncü taraf Kişisel Verilerinin sorumluluğunu üstlenir ve Veri Sorumlusunu üçüncü taraflarla ilgili her türlü sorumluluktan kurtararak bu tür verileri iletme veya yayma hakkına sahip olduklarını garanti eder.

 1. İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI

İşleme, bir sözleşmenin yürütülmesi ve/veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gereklidir;

İşleme, örneğin pazarlama faaliyetlerini yürütmek için Müşterinin önceden ve açık rızasına dayalı olarak gerçekleşir;

İşleme, Veri Sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir;

İşleme, kamu yararına yürütülen bir görevi yerine getirmek veya Veri Sorumlusunun yatırım yaptığı kamu yetkilerini kullanmak için gereklidir;

İşleme, Veri Sorumlusunun veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerinin gözetilmesi için gereklidir;

HEC JEWELRY Şirket’in ana meşru menfaatine dayanarak, halihazırda edindiklerinize benzer hizmetler ve ürünler önermek amacıyla sizinle iletişime geçebileceği unutulmamalıdır. Mevcut mevzuata göre, bu tür bir iletişimin ("yumuşak spam" olarak adlandırılır) onay verilmesini gerektirmediği unutulmamalıdır. Müşteri, her durumda ve her zaman, verilerinin bu şekilde işlenmesine ara verilmesini talep edebilir ve Veri Sorumlusu bunu gecikmeksizin yürürlüğe koymak zorundadır.

Ayrıca, Veri Sorumlusundan her işleme faaliyetinin somut yasal dayanağını açıklamasını ve özellikle işleme faaliyetinin bir dayanağı olup olmadığını belirtmesini talep etmek her zaman mümkündür.

 1. VERİ İŞLEMENİN AMAÇLARI

Tarafınızca sağlanan kişisel veriler, açık rızanız olmadan, KVKK uyarınca aşağıdaki hizmet amaçları için sıralanan sebeplerden dolayı işlenmektedir:

 • a)   "Site" üzerinden satın almaların doğru bir şekilde yürütülmesi de dâhil olmak üzere sözleşme öncesi ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yönetimi ve yürütülmesi;
 • b)   Faturalama amaçları da dahil olmak üzere sözleşmenin yürütülmesini izlemek için verilerin şirketin veri tabanına eklenmesi;;
 • c)   Sözleşmenin şart koşulması ve yürütülmesi ve örnek olarak sunulan ürün ve hizmetlerin düzeltilmesi ve değiştirilmesi de dahil olmak üzere ilgili tüm faaliyetler ve sonuçlar;;
 • d)   Mali ve muhasebe uyumluluğunun yönetimi ve örnek olarak faturalama, belgelendirme, vergisiz alışveriş durumunda geri ödemeler, kredi koruması, idari hizmetler, yönetim hizmetleri ve yürütme ile ilgili işlevsel hizmetler dahil olmak üzere ilgili tüm faaliyetler;;
 • e)   Kanun, yönetmelik ve topluluk mevzuatı tarafından öngörülen yasal yükümlülüklere uyulması
 • f)   Bir mahkemede uygulanabilir olan haklar da dahil olmak üzere Veri Kontrolörünün haklarının kullanılması.

Özel izne tabi olarak, aşağıdaki ek amaçlar için:

 • g)   Sunulan ürün ve hizmet yelpazesini geliştirmek ve iletişim, haber bültenleri, bilgilendirici ve/veya promosyon malzemeleri almak, müşteri memnuniyeti seviyesini değerlendirmek veya etkinlikler ve girişimler, pazar araştırması veya diğer ticari araştırmalar ve doğrudan satış, ürünler, satışlar, promosyon kampanyaları, etkinlikler ve diğer girişimlerle ilgili bilgi ve güncellemeleri otomatik (e-posta, SMS, haber bülteni, MMS ve/veya anlık mesajlaşma) ve geleneksel (operatörlerle telefon görüşmeleri ve/veya posta) iletişim araçları aracılığıyla almak amacıyla operatörün müdahalesini gerektirmeyen geleneksel ve/veya otomatik araçlar kullanılarak Veri Kontrolörü tarafından gerçekleştirilen doğrudan pazarlama;
 • h)   Üçüncü taraflarca, ilgili ürün sektöründe faaliyet gösteren Ticari Ortaklar sıfatıyla, otomatik (e-posta, SMS, haber bülteni, MMS ve/veya anlık mesajlaşma) ve geleneksel (operatörle telefon görüşmeleri ve/veya posta) iletişim araçları aracılığıyla iletişim, haber bültenleri, bilgilendirici ve/veya promosyon malzemeleri almak, müşteri memnuniyeti seviyesini değerlendirmek veya etkinlikler ve girişimler, pazar araştırması veya diğer ticari araştırmalar ve doğrudan satışlar, istatistikler, sosyal ağlar ve harici platformlarla etkileşim, içerik hakkında yorumlar yapmak amacıyla operatörün müdahalesini gerektirmeyen geleneksel ve/veya otomatik yollarla gerçekleştirilen doğrudan pazarlama;
 • i)   Sunulan ürün ve hizmet yelpazesini geliştirmeyi amaçlayan ve kısmen verilerin ve profilin elektronik olarak işlenmesi ve Müşterinin alışkanlıklarının ve tüketim tercihlerinin analizi yoluyla, ürünleri ve girişimleri Müşterinin zevklerine ve ihtiyaçlarına daha uygun hale getirmek amacıyla kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili tercihlerin, davranışların ve ilgi alanlarının belirlenmesini sağlayan otomatik yollarla gerçekleştirilen profil oluşturma faaliyetleri.
 • j)   Ürünleri ve girişimleri Müşterinin zevklerine daha uygun hale getirmek amacıyla tüketim alışkanlıklarını araştıran ve otomatik olmayan araçlar kullanan araştırma faaliyetleri. Bu tür faaliyetlerin münhasır amacı, müşterilere ve kullanıcılara, kişisel alanlarını işgal etmeyen yöntemler kullanarak, ihtiyaçlarına daha uygun ürünler, hizmetler ve girişimler sunmaktır.

Veri sahipleri istedikleri zaman ve ücretsiz olarak, verilerinin g), h), i) ve j) maddelerinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesine tamamen veya kısmen itiraz etme haklarını kullanabilirler.

g), h), i) ve j) maddelerinde açıklanan amaçlarla ilgili kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır ve kullanımı açık rızanın sağlanmasına tabidir. Onay vermeyi reddetmeniz halinde, bu durum "Bülten"e, "Yaşam Sevinci Kulübü "ne abone olmanızı imkânsız hale getirecek ve Şirketimiz tarafından sunulan ürünler, promosyonlar ve hizmetlerle ilgili bilgilendirici ve tanıtıcı bilgiler, broşürler ve iletişimler almanızı engelleyecektir.

Tanıtım materyalleri, promosyon materyalleri, bilgilendirici materyaller ve/veya broşürlerin gönderilmesi bağlamında, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın, gönderilen iletişimlerde bulunan bir bağlantı aracılığıyla erişebileceğiniz ilgili "sil" kutusunu seçerek istediğiniz zaman geri çekilebileceğini lütfen unutmayın.

Bu tür veriler (özellikle kişisel bilgiler, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası ve banka bilgileri - kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda), site aracılığıyla ürünlerin satın alınmasına yönelik sözleşmelerin imzalanması veya bazı "satış öncesi" ve "satış sonrası" hizmetler için veya yasal veya düzenleyici standartlardan kaynaklanan yükümlülüklere uymak için gereklidir. Yukarıda belirtildiği gibi, bu verilerin sağlanmaması, söz konusu duruma bağlı olarak, çevrimiçi ürünlerin satın alınması ve/veya bağlantılı hizmetlerin sağlanması için bir sözleşme yapılmaması için meşru ve haklı bir neden teşkil edebilir.

Ayrıca, Şirketimizin Site üzerindeki trafiği izlemek için ziyaretçilerin IP adreslerini tamamen anonim bir şekilde kullandığını size bildiririz.

 1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ARAÇLARI VE YERİ

4.1 İşleme ve güvenlik araçları

Veri sorumlusu, Kişisel Verilere yetkisiz erişimi, yayılmasını, değiştirilmesini veya imha edilmesini önlemeyi amaçlayan ilgili güvenlik önlemlerini benimsemiştir. Özellikle, bu, ISO/IEC 27000 standartlarına uymanın yanı sıra SSL'de verileri şifrelemek için teknolojiyi kullanır. Belirtilen amaçlarla ilgili olarak, kullanıcıların verileri, doğruluk, yasallık ve şeffaflık ilkelerinin yanı sıra kişisel verilerin korunması ve güvenlik önlemleri ile ilgili yürürlükteki tasarruflara ve KVKK’nın hükümlerine uygun olarak, özel olarak atanmış ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından otomatik ve manuel biçimde işlenmeye tabidir. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, istişare edilmesi, detaylandırılması, değiştirilmesi, çıkarılması, karşılaştırılması, kullanılması, iletilmesi, silinmesi ve imha edilmesi gibi işlemler aracılığıyla gerçekleştirilir. Veri Sorumlusu, sunulan ürün ve hizmetleri nitelendirmek, sağlamak, iyileştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla çerezleri (çevrimiçi ortamda fiziksel kişileri tanımlamak için tasarlanmış geçici işaretleyiciler) de kullanabilir. Veri sorumlusu, profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar verme prosedürlerini benimsemiştir. Kişisel verilerin mümkün olan en iyi şekilde korunmasını sağlamak için, tarafımızdan uygulanan kontrol sınırlarının ötesinde, gezinmek için kullandığınız cihazları korumanızı (örneğin güncel bir anti-virüs sistemi ile) ve internet sağlayıcınızın çevrimiçi veri aktarımı için uygun önlemleri (örneğin güvenlik duvarları ve anti-spam filtreleri) kullandığından emin olmanızı öneririz.

Bazı durumlarda, Veri Sorumlusuna ek olarak, aşağıdakiler Verilere erişebilir: bu Web Sitesinin organizasyonunda yer alan diğer kişiler ve HEC JEWELRY'e bağlı ve/veya bağlantılı şirketler (idari, ticari, pazarlama ve hukuk personeli ve sistem yöneticileri) veya gerekirse Veri Sorumlusu adına faaliyet gösteren Veri İşleyicileri de dâhil olmak üzere atanmış harici kişiler (üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta kuryeleri, danışmanlar, barındırma sağlayıcıları, bilgi şirketleri, iletişim ajansları, kredi kartı ile ödemelerin yönetimi için kredi kuruluşları gibi). Veri İşleyicilerinin güncellenmiş bir listesi her zaman Veri Sorumlusundan talep edilebilir.

4.2 Verilerin İşlendiği ve Aktarıldığı Yer

Veriler, Sorumlunun tesislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer herhangi bir yerde işlenir. Daha fazla bilgi için lütfen Veri Sorumlusu ile iletişime geçin.

Kişisel Veriler Türkiye’de bulunan sunuculara kaydedilir, ancak Veri Sorumlusu gerektiğinde KVKK hükümlerine uygun olarak bu tür sunucuları diğer ülkelere aktarma hakkını saklı tutar.

Müşteri, Verilerin Türkiye dışına veya uluslararası bir kamu hukuku kuruluşuna veya iki veya daha fazla ülkeden oluşan uluslararası bir kuruluşa aktarılmasının yasal dayanağına ilişkin bilgilerin yanı sıra Verileri korumak için Veri Sorumlusu tarafından benimsenen güvenlik önlemlerine ilişkin bilgileri edinme hakkına sahiptir.

 1. SAKLAMA SÜRESI

Kullanıcıların kişisel verilerinin muhafaza süresi, verilerin toplanma ve işlenme amaçlarını yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun olmayan bir süre için ve yasalar tarafından öngörülen zaman çerçevelerine uygun olarak belirlenir. Bu nedenle:

Veri Sorumlusu ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin yürütülmesiyle bağlantılı amaçlar için toplanan kişisel veriler yalnızca bu sözleşme yürütülene kadar işlenecektir. Satış amacıyla toplanan kişisel veriler, mali ve hukuki düzenlemelere uygun olarak 10 yıldan uzun olmayan bir süre boyunca saklanır.

Veri Sorumlusunun meşru menfaatiyle bağlantılı amaçlar için toplanan kişisel veriler, söz konusu menfaat karşılanana kadar işlenecektir. Kullanıcı, Veri Sorumlusu tarafından gözetilen meşru menfaate ilişkin daha fazla bilgiyi bu belgenin ilgili bölümlerinden veya Veri Sorumlusu ile iletişime geçerek edinebilir.

Veri işleme Kullanıcı'nın rızasına dayanarak, Veri Sorumlusu söz konusu rıza geri çekilene kadar Kişisel Verileri daha uzun bir süre boyunca muhafaza edebilir. Ayrıca, Veri Sorumlusu, yasal bir yükümlülüğe veya ilgili bir makamdan kaynaklanan bir emre uymak için Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir. Muhafaza süresinin sonunda Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, bu sürenin bitiminde, erişim, silme ve düzeltme haklarının yanı sıra verilerin taşınabilirliği hakkı artık kullanılamaz.

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri Sahibi istediği zaman aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Rızayı herhangi bir zamanda geri çekme hakkı. Veri sahibi, daha önce verilmiş olan Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin onayını geri çekebilir. Veri sahibi bizimle doğrudan aşağıdaki adresten iletişime geçmelidir: bilal@encetaki.com

 Haber bültenimizi alma izninizi geri çekmek için, bunu her iletişimin altında bulacağınız bağlantıyı takip ederek otomatik olarak yapabilirsiniz.

Kendi Verilerinize erişme hakkı. Veri sahibi, Veri Sorumlusu tarafından işlenen Veriler hakkında, işlemenin belirli yönleri hakkında bilgi edinme ve işlenen Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Veri sahibi bizimle doğrudan şu adresten iletişime geçebilir: bilal@encetaki.com

Düzeltme hakkı. İlgili kişi, Verilerinin doğruluğunu teyit edebilir ve bu Verilerin güncellenmesini ve/veya düzeltilmesini talep edebilir. Veri sahibi bizimle doğrudan şu adresten iletişime geçebilir: bilal@encetaki.com

Sınırlama veya işleme hakkı. Belirli koşullar altında, veri sahibi Verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir. Bu durumda Veri Sorumlusu, verileri muhafaza edilmesinden başka herhangi bir nedenle işlemeyecektir.

Kendi Kişisel Verilerinizin silinmesi veya kaldırılması hakkı. Belirli koşullar altında Veri Sahibi, Verilerinin Veri Sorumlusu tarafından silinmesini talep edebilir.

Verilerin taşınabilirliği hakkı. Veri Sahibi, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak mümkün olduğunda, bu Verilerin başka bir veri sorumlusuna herhangi bir engel olmaksızın aktarılmasını sağlama hakkına sahiptir. Bu hüküm, Veriler otomatik araçlarla işleniyorsa ve gerçekleştirilen işleme Müşterinin rızasına, Müşterinin taraf olduğu bir sözleşmeye veya bununla bağlantılı sözleşmeye dayalı önlemlere dayanıyorsa geçerlidir.

Şikayette bulunma hakkı. Veri sahibi, kişisel verilerin korunması için ilgili denetim makamına şikayette bulunabilir veya yasal işlem başlatabilir.

Verilerin ticari amaçlarla işlenmesine karşı çıkma hakkı. Veri sahibi, doğrudan pazarlama ve ticari amaçlar için kullanılması halinde verilerinin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.

 1. HAKLARIN KULLANILMASI İÇİN ARAÇLAR

Herhangi bir zamanda, yukarıda açıklanan haklarınızı yazılı olarak, Şirket HEC JEWELRY Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Rumeli Plaza No:22 İç Kapı No:7 Şişli/İSTANBUL/TÜRKİYE şirketine taahhütlü bir mektup göndererek (alındı onayı ile birlikte) veya alternatif olarak

bilak@encetaki.com onaylı e-posta adresine elektronik posta yoluyla kullanabilirsiniz. Talepler ücretsiz olarak ele alınır ve Veri Sorumlusu tarafından mümkün olan en kısa süre içinde ve her durumda bir ay içinde işlenir.

 1. REŞİT OLMAYANLARIN HAKLARI

Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetler ve Veri Sorumlusu tarafından yönetilen Site, Veri Sorumlusunun kasıtlı olarak bilgi ve kişisel veri toplamadığı (ve daha sonra kullanmadığı) 16 yaşından küçükleri (veya Kullanıcının ikamet ettiği ülkedeki mevzuat tarafından belirlenen yaş sınırının altında) hedeflememektedir. Reşit olmayanların güvenliğini ve gizliliğini korumak için, bu tür bilgilerin istemeden toplandığı ve/veya kaydedildiği her yerde, Veri Sorumlusu talep üzerine bunları derhal silmeyi taahhüt eder. Siteye kayıt, Kullanıcının ikamet ettiği ülkede reşit olduğunun teyidi anlamına gelir.

 1. BU BEYANNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Veri Sorumlusu, örneğin yürürlükteki mevzuat veya teknik gereklilikler tarafından getirilen yeni gereksinimlere uymak için bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu sayfada bu tür değişikliklerle ilgili bilgi verecektir. Bu nedenle, en güncel sürüme atıfta bulunarak bu sayfaya düzenli olarak başvurmanızı rica ederiz.

Yasal dayanağı rıza olan işleme faaliyetlerini etkileyen değişiklikler yapılırsa, Veri Sorumlusu gerekirse Kullanıcının rızasını tekrar almayı taahhüt eder.

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Web Sitesi Çerez kullanmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek ve ayrıntılı beyanı görüntülemek için Kullanıcı, bu sayfadaki Çerez Politikasına başvurabilir.

 1. VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Yasal Savunma

Kullanıcının Kişisel Verileri, Veri Sorumlusu tarafından yasal işlemler için veya bu Web Sitesinin veya bağlı Hizmetlerin Kullanıcı tarafından kötüye kullanılmasına karşı nihai bir savunma oluşturulması için hazırlık aşamalarında kullanılabilir.

Kullanıcı, Veri Sorumlusunun kamu makamlarının emriyle Verileri ifşa etmek zorunda kalabileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Sistem Dijital Günlüğü ve Bakımı

İşleyişi ve bakımı ile bağlantılı nedenlerle, bu Site ve Site tarafından kullanılan nihai üçüncü taraf hizmetleri, sistem Günlüklerini veya etkileşimleri kaydeden ve Kullanıcının IP adresi gibi Kişisel Verileri de içerebilen dosyaları toplayabilir.

Bu Politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi, sağlanan iletişim bilgileri kullanılarak Veri Sorumlusundan herhangi bir zamanda talep edilebilir.

ÇEREZ POLİTİKASI 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza depolanan kısa metin satırlarıdır. Web sitelerinin daha verimli çalışmasını sağlamak ve web sitesi sahibine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılırlar. Ziyaretçilerin tercihleri hakkında bilgi depolamak ve kullanıcıya özel bilgileri (kimlik doğrulama, dil, konum ve diğer) kaydetmek için kullanılırlar. Toplanan bilgilerin bir kısmı istatistik ve pazarlama amaçları için kullanılır.

Türler:

 • Oturum çerezleri (tarayıcı kapatıldığında silinirler)
 • Kalıcı çerezler (belirli bir süre sonra silinirler)
 • Birinci taraf çerezleri (yalnızca ziyaret edilen alan tarafından okunabilirler)
 • Üçüncü taraf çerezleri (ziyaret edilen web sitesinden farklı olarak harici etki alanları tarafından oluşturulur ve bunlara tabidir)

Aşağıdaki tablo hangi çerezlerin kullanıldığını özetlemektedir.

 

Çerez

Adı

Tipi

Amacı

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

3. Parti Kalıcı

Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, rapor derlemek ve sitenin iyileştirilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Çerezler, web sitesinin ziyaretçi sayısı, ziyaretçilerin web sitesine nereden geldikleri ve ziyaret ettikleri sayfalar dahil olmak üzere anonim bir biçimde bilgi toplar.

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

.NET Session

ASP.NET_SessionId

1. Parti Oturum

Bu çerez, kullanıcı oturumlarını yönetmek için esastır. Bu çerez bilgileri anonim bir biçimde toplar ve tarayıcı kapatıldığında silinir.

http://support.microsoft.com/kb/899918

Facebook

 

3. Parti facebook.com

https://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter

 

3. Parti twitter.com

http://support.twitter.com/articles/20170514

Linkedin

 

3. Parti linkedin.com

http://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Google+

 

3. Parti plus.google.com

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

 

Çoğu web tarayıcısı, ayarlar aracılığıyla çerez yönetimini kontrol etmeyi sağlar. Kaydedilen çerezlerin nasıl doğrulanacağı, çerez ayarlarının nasıl yönetileceği ve nasıl silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.aboutcookies.org veya www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edin.

Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmeyi devre dışı bırakmak için lütfen http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin.