Hükümler ve Koşullar

Kullanım Koşulları

Kullanım ve üyelik koşullarının kabulü;        

 

Bu Web Sitesine giriş yaparak aşağıdaki Kullanım Koşullarına, bu metinde bulunan her çeşit koşul ve zorunluluğa veya bulunduğunuz Web sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymakla yükümleniyorsunuz. Kullanım Koşullarını onayladığınız takdirde her türlü koşulun sizler tarafından kabul edildiği farz edilecektir. Tüm kullanım koşullarını reddettiğiniz takdirde siteyi kullanmamanızı öneririz. Bu Web sitesinde gerçekleştirilen sınırlı işlemlerin yanında gelen ek koşulları reddetmeniz halinde, Web Sitesinin belirtilen içerikleri bulundurduğu, bu takım işlemlerin gerçekleştirilebileceği bölümleri veya bu tip içerik ve işlemleri kullanmamalısınız. ÜYEMİZ, sitemizde bulunan hizmetleri kullanırken ve hizmetlerden yararlanırken, belirtilen şartlara tabi olduğunu kabul etmiş sayılacaktır; bağlı olduğu yasalar ele alınarak sözleşme akdetme yetkisine, hakkına ve ayrıca hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, kısıtlı olmadığını, koşulları okuyup anladığını ve üyelik ile kullanım koşullarında bahsedilen maddelere bağlı olduğunu.

 

Kullanım Koşulları Nomination Turkey isteğine bağlı olacak şekilde herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve düzenlenebilir. Kullanım koşullarındaki tüm değişiklikler Web Sitesine konuldukları tarihten itibaren geçerli sayılır. Web Sitesini yönetmekte olan tüm Kullanım Koşullarından vaktinde haberdar olabilmek için lütfen düzenli olarak Kullanım Koşullarını kontrol edin. Nomination’ın Turkey farklı Web Sitelerinde bahsi geçen Web Siteler için geçerli olan farklı Kullanım Koşulları da bulunabilir. Üstelik bu Web Sitesinde gerçekleştirilen belirli işlemler yoluyla ulaşılabilmesi mümkün olan bir takım ürün, içerik, malzeme, hizmet ve bilgiler için yürürlükte olan başka Kullanım Koşulları da olabilir. Bu tarz sınırlı şartlar belirtilen kullanım koşullarına ek oluşturabilir ve aynı zamanda bu kullanım koşulları ile çeliştikleri bölgelerde ve sadece o bölgelerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar. Kullanım Koşullarının onayı ile sunulmakta olan kullanım, hizmet, içerik ve uygulamalara yani ÜYEMİZ’e yönelik olan her türlü beyana da onay vermiş sayılırsınız.

 

Nomination Turkey, Web Sitesinin içeriğinde, Web Sitesinin formatında veyahut bu içeriğe örnek veren konularda zaman fark edilmeksizin, duyuruda bulunmadan değişiklik veya düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Nomination Turkey sebebi fark edilmeksizin ve tamamen kendi kararı ile bu Web Sitesine erişim iznini kaldırma veyahut kısıtlama hakkını saklı tutar. İçerikte bulunan telif hakkı ve diğer tüm öncelik hakları (ses, yazılım, görüntü, metin ve fotoğrafları içermek ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere) Nomination Turkey şirketlerinde veyahut lisans sahibindedir. İçerikte açıkça verilmemiş olan bütün haklar saklıdır. Başka türlüsü belirtilmediği takdirde bu Web Sitesinin içeriği yalnızca şahsî, ticari amaçlı olmayan kullanım için değişiklik yapılmadan çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin bir başka kullanımının, herhangi bir sınırlama getirmeden çoğaltma, değiştirme, dağıtma, sergileme ve iletme de dâhil olmak üzere Nomination’ın yazılı izni olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Tüm çoğaltma durumlarında telif ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları himaye görecektir.

 

Üyelik koşullarının kabul edilmesiyle beraber Nomination Turkey tarafından yalnızca üyelere özel, fiyat, kampanya ve satış şartları belirlenebileceğine ve üyelik koşulları yönünde ilgili mevzuata uygun olarak indirimli satış reklamları ve uygulamaları yapılabileceğine onay vermiş sayılırsınız. Üyelik koşullarının kabul edilmesiyle beraber ÜYEMİZ, satın almış olduğu ürünleri sadece kesin tüketici sıfatı ile kullanacak olup ürünlerin kişisel istek, arzu ve ihtiyaçlar haricinde herhangi bir perakende veya toptan satış amacıyla kullanıldığının tespiti durumunda Nomination, üyelik sözleşmesini haklı nedenle tek taraflı olacak bir şekilde feshetme hakkına sahiptir. Fesih işleminin ardından Nomination Turkey, üyeye ilişkin olan üyelik, IP numarası, T.C. Kimlik ve VKN numarasını internet sitesi ve öteki mecralarda kullanıma kapatarak üyenin Nomination Turkey markasına ilişkin satış mecralarına erişimini engelleme hakkına sahiptir. Kanunların uygulanması prensipleri duyulmaksızın, bu kullanım koşul ve şartları Türk Hukukuna tabi olacak ve yorumlanacaktır. Belirtilen Kullanım Koşullarına veyahut Web sitesine bağlı veya bunlardan kaynaklı olacak herhangi bir istek veyahut hukuki sorun halinde özellikle Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğunu, Nomination’ın Turkey giriştiği veyahut konu etmiş olduğu hukuki işlemlere uygulanması şartı ile onaylamış oluyorsunuz.

 

Bu Web Sitesinden direkt veya dolaylı bir şekilde edinilen şahsi bilgiler yalnızca Nomination Turkey Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılabilir.

 

Her türlü soru, görüş, talep ve şikâyet için Web Sitemizin alt kısmında bulunan “İletişim” kısmına tıklayıp bize ulaşmanızdan mutluluk duyarız.